Ръководство за работа с WordPress

Това кратко ръководство обхваща основните функции в таблото за управление на WordPress и е създадено с цел да ви помогне да поддържате своя уеб сайт актуализиран.

За задълбочен поглед върху всяка отделна функция от таблото за управление на WordPress, разгледайте WordPress Codex.

Съдържание