Използване на разширения за WordPress

Добавяне на разширения

Има два начина да добавите разширение, като кликнете върху опция „Разширения“ > „Добавяне на ново“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана или, като кликнете на опция „Разширения“, след което на на бутон „Добавяне на още“ в горната част на страница „Разширения“. На страница „Добавяне“ ще видите списък с разширения за WordPress.

Добавяне на разширение в WordPRess

Намерете разширение, като използвате лентата за търсене.

За да научите повече за разширението използвайте бутон „Още информация“. За да инсталирате разширението кликнете на „Инсталиране сега“, след което активирайте разширението. За да конфигурирате разширението кликнета на „Настройки“.

Изтриване на разширения

За да изтриете разширение, кликнете на „Изключване“, под името на разширението, след което на „Изтриване“. Потвърдете изтриването на разширението.