Настройки на WordPress сайт

Това ръководство включва кратко описание на опциите за настройка. По-подробна информация свързана с настройките на вашият сайт можете да намерите в официалнта документация на WordPress.

За да достигнете до страниците с настройки за вашия WordPress сайт, задръжте курсора на мишката върху опция „Настройки“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана, след което кликнете върху желания подраздел. За да достигнете до общите настройки на сайта, кликнете на опция „Настройки“ от основното навигационно меню.

Описание на различните страници с настройки:

  • Общи настройки – включват някои от основните настройки за конфигурирането на вашия уеб сайт, като заглавие и описание на сайта, URL адрес, часова зона на сайта и др.
  • Настройки за публикуване – контролират функциите свързани с добавяне на публикации на сайта и включват опции за настройка, като категория по подразбиране за публикациите, опции за публикуване чрез имейл и услуги за известяване.
  • Настройки за четене – съдържат опции за конфигуриране на вашата начална страница и страницата за публикации.
  • Настройки за коментарите – включват настройки свързани с коментарите на сайта и известия за връзки от други блогове при нови публикации.
  • Настройка на медията – съдържат настройки свързани с размерите на изображения на сайта, както и настройки за качването на файлове сайта.
  • Настройки за постоянните връзки – предоставят възможност за създаване на собствена URL структура на връзките и архивните страници в сайта ви.
  • Настройки за сигурност и поверителност – съдържат настройки свързани с политиката за поверителност на сайта.