Поддържане на уеб сайта актуализиран

За да се гарантира правилната работа на сайта, както и неговата сигурност е важно използването на най-новите версии на WordPress, разширенията и темите на сайта.

През определен период от време WordPress, темите и разширенията на сайта ще изискват актуализиране. При наличие на нова версия на WordPress, в горната част на екрана ще се появи съобщение за необходимост от извършване на обновление.

При наличие на нова версия на тема или разширение, ще видите индикация за това в основното навигационно меню в лявата част на екрана.

Актуализиране на WordPress

За да извършите тези актуализации задръжте курсора на мишката върху опция „Табло“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана, след което кликнете върху „Обновления“. На страница „Обновявания за WordPress“ ще намерите информация за актуалните версии на WordPress, разширенията и темите на сайта. Също така, ще намерите информация за извършване на необходими актуализации.

За да актуализирате версията на WordPress кликнете върху бутон „Актуализиране сега“ . WordPress ще изтегли и извърши проверка на необходимите файлове за актуализацията, след което автоматично ще актуализира вашия сайт. Преди актуализация е добре да направите резервно копие на информацията на сайта, в случай че възникне проблем по време на инсталацията.

Актуализиране на теми

Маркирайте тема от списъка в страница „Обновявания за WordPress“, след което кликнете на бутон „Обновяване на темите“. Също така, можете да актуализирате темите на сайта от страница „Теми“, като кликнете на „Изглед“ > „Теми“ от основното навигационно менюв лявата част на екрана.

Актуализиране на разширения

Маркирайте разширенията от списъка в страница „Обновявания за WordPress“, след което потвърдете с бутон „Обновяване на разширенията“. Можете да актуализирате разширенията и от страница „Разширения“.