Публикации

В повечето случаи публикациите са записи, които се показват в обратен ред на вашата начална страница, страницата на вашият блог или архивите на различните категории в сайта. Публикациите могат да включват полета за коментари в долната си част, като това зависи от темата на вашия сайт.

За да достигнете до страницата с всички публикации на вашия уеб сайт кликнете върху опция „Публикации“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана.

В списъка с публикации можете да видите заглавието на публикацията, авторът, категориите, етикетите, броят на коментарите и датата на публикуване. Изгледа на страницата с публикациите ще изглежда подобно на екрана по-долу.

Ако задържите курсора върху всеки ред, под заглавието на публикацията ще се появят следните връзки:

 • Редактиране – редактиране на публикацията.
 • Бързо редактиране – редактиране на основната информация за публикацията.
 • Към кошчето – ще изпрати публикацията в кошчето. Ако изпразните кошчето, публикацията ще бъде изтрита завинаги.
 • Преглед – Преглед на публикацията.

За да извършите действия едновременно върху няколко елемента можете да използвате отметката до заглавието на всяка публикация. Изберете публикациите, след което от падащото меню за „Масови действия“ (Bulk actions) изберете желаното действие и натиснете бутона Прилагане.

За да филтрирате публикациите в списъка изберете желаните опции от падащите менюта за дати и категории, след което потвърдите с бутон „Филтриране“.

За да промените начина на показване на публикациите в списъка използвайте бутон „Настройки на изгледа“ в горната дясна част на екрана.

За да получите допълнителна информация използвайте бутон „Помощ“ в горната дясна част на екрана.

Създаване или редактиране на публикация

За да добавите нова публикация кликнете на „Публикации“ > „Добавяне“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана. Ако се намирате в страницата с всички публикации кликнете на бутон „Добавяне“, който се намира в горната част на екрана.


1. Добавяне на заглавие на публикацията

За заглавие на публикацията можете да използвате всяка фраза, думи или знаци. Избягвайте да използвате едно и също заглавие на повече от една публикация.


2. Добавяне на съдържание на публикацията

Полето, което се намира под заглавието на публикацията е мястото където можете да добавяне блокове с вашето съдържание. Можете да добавяте блокове, като използвате бутона за добавяне на блок в горната част на екрана или бутона след всеки добавен блок.

Също така, ако приближите курсора върху някой от вече добавените блокове, ще се появи бутон Gutenberg - бутон за добавяне на блок, за добавяне на нов блок.

Подборно описание за работата с редактора ще намерите тук: Блок редактор


3. Настройки на публикацията

Настройките на публикацията са достъпни в раздел „Публикация“, който се намира в страничната лента с настройки в дясната част на екрана.

От тук можете да зададете следните настройки за публикацията:

3.1. Състояние и видимост (Status & visibility)

Тази секция съдържа опции, свързани със състоянието и видимостта на публикацията ви. 

Видимост
 • Публична – публикацията е достъпна за всички посетители на сайта.
 • Лична – публикацията е видима само за администраторите и редакторите на сайта.
 • Защитена с парола – публикацията може да бъде защитена с парола по ваш избор. Посетителите на сайта ще могат да видят съдържанието на публикацията, след като въведат парола.
Публикуване
 • Незабавно – публикацията ще е видима на сайта след натискане на бутон „Публикуване“.
 • Планиране – WordPress ви предоставя възможност да отложите публикуването на вашата публикация за в бъдеще, като зададете дата и час на публикуване.
Формат на публикацията

Тази опция дава възможност за използване на различни шаблони за различните формати на публикацията. Използването и зависи от темата на уеб сайта.

Фиксиране най-отгоре в блога

Закача публикацията над всички останали в списъка с публикации в началната страница на сайта. Използването и зависи от темата на уеб сайта.

Изчаква преглед – Pending review

Запазва публикацията в състояние „Изчаква преглед“.

Автор

Дава възможност да промените автора на публикацията.


3.2. Ревизии

След всяка редакция на публикация се създава нова версия на документа. Старите версии се съхраняват и при нужда могат да бъдат възстановени.


3.3. Постоянна връзка

„Постоянна връзка“ или Permalink е URL адреса на публикация, който ще се използва в браузъра. След като въведете заглавие, WordPress автоматично ще създаде постоянната връзка за публикацията. Постоянната връзка съдържа удобно за потребителя име на публикация, получено от заглавието на публикацията. Постоянната връзка може да се промени след запис на публикацията. 


3.4. Категории

Изберете категорията, към която ще принадлежи вашата публикация. Можете да избирате измежду предварително създадените категории или да създадете нова категория използвайки бутона „Добавяне“.

За да управлявате категориите си отидете на „Публикации“ > „Категории“.


3.5. Етикети

Етикетите са ключови думи, които ви предоставят възможност да групирате свързани публикации. Етикетите улесняват посетителите да намират по-лесно търсеното съдържание. Използването на етикети не е незадължително и зависи от темата на вашият уеб сайт.

Добавете етикет към публикацията, като започнете да пишете в полето „Нов етикет“. Ако етикета съществува той ще се появи под полето за въвеждане, след което кликнете върху него и ще го добавите към публикацията.

За да създадете нов етикет (който не съществува до момента), въведете името на етикета в полето „Нов етикет“, след което запишете етикета използвайки запетая или бутон Enter.

За да премахнете етикет който сте добавили към публикацията си използвайте бутона „Премахване на етикет“ , който се намира след името всеки етикет.


3.6. Картинка на публикацията (Featured image).

Картинката за публикацията се използва в списъка с публикации и в архивите на отделните категории.

За да добавите картинка към вашата публикация използвайте един от начините по-долу:

 • Добавете изображение от вашият компютър, като го спуснете директно в полето „Задаване на картинка за публикацията“ с помощта на „влачене и пускане – Drag and drop“.
 • Кликнете върху полето „Задаване на картинка за публикацията“ и ще се отвори медийната библиотека на вашият уеб сайт. От тук можете да изберете изображение, което да използвате за „Картинка на публикацията“.

3.7. Откъс

Попълването на кратко описание – откъс от публикация не е задължително. Използването му зависи от темата на вашия сайт. Някой теми използват този откъс от вашата публикация в списъка с публикации и в архивите на отделните категории.


3.8. Дискусия

Коментари

От тук можете да активирате или деактивирате коментарите за конкретната публикация.

Pingback & Trackback

Pingback & Trackback е функция, която се използва за разрешаване на известия за връзки от други сайтове при нови публикации. Можете да активирате или деактивирате тази функция за конкретната публикация.

Настройките за коментари и Pingback & Trackback зависят и от настройките в секция „Настройки“ > „Дискусия“.


4. Запис на публикацията

За да запишете вашата публикация използвайте бутон „Запис“ от лентата с бутони в горната част на екрана. Също така, WordPress прави автоматично запис през определен интервал от време.


5. Прегледна публикацията

WordPress ви предоставя възможност да прегледате вашата публикация преди публикуването и на сайта.

За да прегледате публикацията използвайте бутон „Преглед“ от лентата в горната част на страницата.

Налични са няколко възможности:

 • Преглед с изглед като настолен компютър.
 • Преглед с изглед като таблет.
 • Преглед с изглед като мобилен телефон.
 • Преглед в нов прозорец.

6. Публикуване на публикацията

За да публикувате вашата публикация използвайте бутон „Публикуване“ от горната лента с бутони. Ако в секция „Състояние и видимост (Status & visibility)“ сте избрали да публикувате публикацията на по-късен етап използвайте бутон „Планиране“. След натискане на бутона системата ще поиска повторно потвърждение преди да се изпълни публикуването и ще ви предостави възможност да промените видимостта на публикацията, както и датата и часа на публикуване.

Изтриване на публикация

За да изтриете публикация отидете на страницата с всички публикации на сайта, като кликнете на „Публикации“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана.

Задръжте курсора върху името на публикацията, която искате да изтриете, след което кликнете на бутон „Към кошчето“.

За да изтриете повече от една публикация едновременно, изберете публикациите от списъка, като използвате отметката до заглавието на всяка публикация, след което изберете „Преместване в кошчето“ от папащото меню „Bulk actions“ (над списъка с публикации) и кликнете на бутон „Прилагане“.

Можете да възстановите изтритите публикации от кошчето, но ако изпразните кошчето, публикациите ще бъдат изтрити завинаги.

Вижте също: