Категории с публикации

Категориите в WordPress се използват за дефиниране на различни раздели и организиране на публикациите в сайта. Категорията по подразбиране е „Без категория“ (Uncategorized), като това може да бъде променено от настройките на сайта. Публикация за която не е избрана категория автоматично ще се прехвърли към „Без категория“.

Добавяне, редактиране или премахване на категории

За да достигнете до страницата с категориите на сайта кликнете на „Категории“ от менюто в лявата част на екрана. От тук можете да добавяте, редактирате или премахвате категории.

WordPress - категории

За да добавите категория е необходимо да попълните празните полета описани по-долу, след което да потвърдите с бутон „Добавяне“. Вашата нова категория ще се появи в списъка с категории.

  • Име – името на вашата категория, което ще се показва на сайта.
  • Кратко име (Slug) – URL адреса на категорията. Най-често се състои от малки букви, цифри и тире.
  • Родителска категория – изберете родителска категория ако категорията която създавате ще е подкатегория.
  • Описание – Описанието на категорията не се показва по подразбиране, но някои теми може да го използват.

Ако задържите курсора на мишката върху ред от списъка с категории, под името на категорията ще се появят няколко връзки:

  • Редактиране – редактирате свойствата на категорията.
  • Бързо редактиране – редактирате на името и краткото име на категорията.
  • Изтриване – изтрива категорията. Изтриването на категория не изтрива публикациите в нея. Публикациите, които са били в тази категория, ще се прехвърлят автоматично към категорията по подразбиране – „Без категория“. Категорията по подразбиране не може да бъде изтрита.
  • Преглед – преглед на публикациите в категорията.

За да изтриете няколко категории наведнъж, поставете отметки в квадратчетата до имената на категориите, след което изберете „Изтриване“ от падащото меню „Bulk actions“ в горната част на страницата и потвърдете с бутон „Прилагане“.

Добавяне на категории по време на създаване или редактиране на публикация

За да добавите нова категория, кликнете на „Добавяне“ в панела „Категории“ в дясната странична лента, въведете име на категорията, изберете родителска категория (ако вашата категория е подкатегория) и потвърдете с бутон „Добавяне“.

Вече сте създали новата категория и вашата публикация автоматично ще се отнася към нея.