Страници

Страниците съдържат статично съдържание, което не се променя често. Пример за такива страници в един уеб сайт са страниците „За нас“ и „Контакти“.

За да достигнете до страниците във вашия уеб сайт кликнете върху раздел „Страници“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана.

В списъка със страници можете да видите заглавието на страницата, авторът, броят на коментарите и датата на публикуване.

Ако задържите курсора върху всеки ред, под заглавието на страницата ще се появят следните връзки:

 • Редактиране – редактиране на страницата.
 • Бързо редактиране – редактиране на основната информация за публикацията.
 • Към кошчето – ще изпрати страницата в кошчето. Ако изпразните кошчето, страниците които се намират в него ще бъдат изтрити завинаги.
 • Преглед – преглед на страницата.

За да извършите действия едновременно върху няколко елемента можете да използвате отметката до заглавието на всяка сраница. Изберете страниците, след което от падащото меню за „Масови действия“ (Bulk actions) изберете желаното действие и натиснете бутона Прилагане.

Можете да филтрирате страниците, които да се показват по дати, като използвате падащото меню и бутона „Филтриране“.

За да промените начина на показване на страниците в списъка използвайте бутон „Настройки на изгледа“ в горната дясна част на екрана.

За да получите допълнителна информация използвайте бутон „Помощ“ в горната дясна част на екрана.

Създаване или редактиране на страница

За да добавите нова страница кликнете на „Страници“ > „Добавяне“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана. Ако се намирате в страницата с всички страници кликнете на бутон „Добавяне“, който се намира в горната част на екрана.


Добавяне на заглавие на страницата

За заглавие на страницата можете да използвате всяка фраза, думи или знаци. Избягвайте да използвате едно и също заглавие на повече от една страница.


Добавяне на съдържание на страницата

Полето, което се намира под заглавието на страницата е мястото където можете да добавяне блокове с вашето съдържание. Можете да добавяте блокове, като използвате бутона за добавяне на блок в горната част на екрана или бутона след всеки добавен блок.

Също така, ако приближите курсора върху някой от вече добавените блокове, ще се появи бутон Gutenberg - бутон за добавяне на блок, за добавяне на нов блок.

Подборно описание за работата с редактора ще намерите тук: Блок редактор


Настройки на страницата

Настройките на страницата са достъпни в раздел „Страница“, който се намира в страничната лента с настройки в дясната част на екрана.

От тук можете да зададете следните настройки за страницата:

1. Състояние и видимост (Status & visibility)

Тази секция съдържа опции, свързани със състоянието и видимостта на вашата страница. 

Видимост
 • Публична – страницата е достъпна за всички посетители на сайта.
 • Лична – страницата е видима само за администраторите и редакторите на сайта.
 • Защитена с парола – страницата може да бъде защитена с парола по ваш избор. Посетителите на сайта ще могат да видят съдържанието страницата, след като въведат парола.
Публикуване
 • Незабавно – страницата ще е видима на сайта след натискане на бутон „Публикуване“.
 • Планиране – WordPress ви предоставя възможност да отложите публикуването на страницата за в бъдеще, като зададете дата и час на публикуване.
Автор

Дава възможност да промените автора на страницата.


2. Ревизии

След всяка редакция на страницата се създава нова версия на документа. Старите версии се съхраняват и при нужда могат да бъдат възстановени.


3. Постоянна връзка

„Постоянна връзка“ или Permalink е URL адреса на страницата, който ще се използва в браузъра. След като въведете заглавието на страницата, WordPress автоматично ще създаде постоянната връзка. Постоянната връзка съдържа удобно за потребителя име на страницата, получено от заглавието. Постоянната връзка може да се промени след запис на страницата. 


4. Картинка на страницата (Featured image).

Може да зададете картинката на страницата. Използването на картинката на страницата зависи от инсталираната тема на сайта, като в повечето случаи изображението се показва преди съдържанието на страницата.

За да добавите картинка към вашата страница използвайте един от начините по-долу:

 • Добавете изображение от вашият компютър, като го спуснете директно в полето „Задаване на картинка за страницата“ с помощта на „влачене и пускане – Drag and drop“.
 • Кликнете върху полето „Задаване на картинка за страницата“ и ще се отвори медийната библиотека на вашият уеб сайт. От тук можете да изберете изображение, което да използвате за „Картинка на страницата“ или да прикачите друго изображение.

5. Дискусия

Коментари

От тук можете да активирате или деактивирате коментарите за конкретната страница. Настройките за коментари зависят и от настройките в секция „Настройки“ > „Дискусия“.


6. Атрибути на страницата

В тази секция можете да изберете шаблон за вашата страница, родителска страница и подредба на страницата.

Шаблон

От тук можете да изберете шаблон за конкретната страницата. Различните шаблони предоставят различен изглед на страницата. Използването на настройката зависи от инсталираната тема на сайта.

Родителска страница

В случай, че страницата е подстраница е необходимо да изберете родителска страница.

Подредба

Можете да използвате полето „Подредба“ за да зададете пореден номер за вашата страница. Попълнете полето ако желаете да дефинирате точно определен ред на визуализиране на страниците в сайта. Използването на тази опция също зависи и от темата на сайта.


Запис на страницата

За да запишете вашата страница използвайте бутон „Запис“ от лентата с бутони в горната част на екрана. Също така, WordPress прави автоматичен запис на вашата страница през определен интервал от време.


Преглед на страницата

WordPress ви предоставя възможност да прегледате вашата страница преди публикуването и на сайта.

За да прегледате страницата използвайте бутон „Преглед“ от лентата в горната част на страницата.

Налични са няколко възможности:

 • Преглед с изглед като настолен компютър.
 • Преглед с изглед като таблет.
 • Преглед с изглед като мобилен телефон.
 • Преглед в нов прозорец.

Публикуване на страницата

За да публикувате страницата използвайте бутон „Публикуване“ от горната лента с бутони. Ако в секция „Състояние и видимост (Status & visibility)“ сте избрали да публикувате страницата на по-късен етап използвайте бутон „Планиране“. След натискане на бутона системата ще поиска повторно потвърждение преди да се изпълни публикуването и ще ви предостави възможност да промените видимостта на страницата, както и датата и часа на публикуване.

Изтриване на страница

За да изтриете страница отидете на страницата с всички страници на сайта, като кликнете на „Страници“ от основното навигационно меню в лявата част на екрана.

Задръжте курсора върху името на страницата, която искате да изтриете, след което кликнете на бутон „Към кошчето“.

За да изтриете повече от една страница едновременно, изберете страниците от списъка, като използвате отметката до заглавието на всяка страница, след което изберете „Преместване в кошчето“ от папащото меню „Bulk actions“ (над списъка с публикации) и кликнете на бутон „Прилагане“.

Можете да възстановите изтритите страници от кошчето, но ако изпразните кошчето, страниците ще бъдат изтрити завинаги.