Управление на менюта в WordPress

Менютата на сайта могат да съдържат връзки към страници, категории, публикации, персонализирани връзки или друго съдържание. В зависимост от инсталираната тема, вашият сайт може да използва повече от едно навигационно меню.

За да редактирате съществуващо меню или да добавите ново, задръжте курсора на мишката върху опция „Изглед“ в основното навигационно меню в лявата част на страницата и кликнете върху „Менюта“. Също така можете да кликнете върху „Изглед“, след това върху „Менюта“.

Страница Менюта в WordPress

Добавяне на ново меню

В зависимост от използваната тема, вашият сайт може да има повече от едно навигационно меню. За да добавите ново меню, кликнете върху връзката „създайте ново меню“ в горната част на раздел „Редактиране на менюта“. Въведете име на новото меню и кликнете върху бутона „Създаване на меню“.


Настройки на менюто

След като сте създали менюто са налични следните възможности за настройка:

  • Автоматично добавяне на страници – дава възможност за автоматичното добавяне на нови страници от първо ниво към това меню
  • Показване на местоположение – дава възможност за избор на местоположение на менюто в темата на сайта.

Можете да изтриете менюто завинаги с връзката „Изтриване на меню“.

Управление на местоположенията

След като създадете ново меню, трябва да укажете на WordPress къде да го използва. Тази настройка трябва да бъде извършена в раздел „Управление на местоположенията“.

Задайте местоположение за всяко от вашите менюта и запазете настройките с бутон „Запазване“.

Местоположенията на менютата зависи от темата която използвате.

Редактиране на елементи от менюто

Ако вашият сайт има повече от едно меню, в горната част на страницата ще се покаже падащ списък с наличните менюта. Изберете менюто, което искате да редактирате и потвърдете с бутон „Избор“.

Елементите в дясна колона на страница „Менюта“ съответстват на елементите на вашето меню.

Кликването върху стрелката надолу в дясната част на всеки елемент ще покаже панел с опции за този конкретен елемент, които могат да бъдат актуализирани, като, „Адрес“, „Текст на връзката“ и др. За да добавите допълнителни опции към елементите от менюто, като „Цел на връзката“, „Атрибут Title“ и други, използвайте падащото меню „Настройки на изгледа“ в горната част на страницата.

Списък с възможните опции и тяхното значение:

  • Адрес (URL) – използва се само при добавяне на „Собствена връзка“ към менюто.
  • Текст на връзката – това е текстът който ще се покаже във вашето меню.
  • Подсказка (атрибут title) – Това е подсказката, която ще се появи, когато курсорът на мишката се задържи над елемента от менюто.
  • Отваряне на връзката в нов прозорец –дава възможност елемента от менюто да се отваря нов прозорец.
  • CSS класове (незадължително) – дава възможност за добавяне на класове към елемента от менюто. Опцията е скрита по подразбиране. Необходимо е да я активирате от „Настройки на изгледа“ в горната част на страницата.
  • Отношение към човека, чиято е страницата (XFN) – опцията може да се използва за указване на отношения към автора/собственика на сайта, към който води линка. Опцията е скрита по подразбиране. Необходимо е да я активирате от „Настройки на изгледа“ в горната част на страницата.
  • Описание (незадължително) – описание на връзката. Дали описанието ще бъде показано в менюто зависи от темата. Опцията е скрита по подразбиране. Необходимо е да я активирате от „Настройки на изгледа“ в горната част на страницата.

Всеки елемент от менюто може да бъде преместен на ново място в йерархията на менюто чрез „влачене и пускане – Drag and drop“.

След като приключите с актуализациите на елементите от менюто, запишете промените като кликнете на бутон „Запис на менюто“ в горната или долната част на екрана.

Добавяне на нов елемент в менюто

По подразбиране имате възможност да добавяте към менюто само Страници, Персонализирани връзки и Категории. Активирайте използването на Публикации, Етикети и Формати от „Настройки на изгледа“ в горната част на страницата ако искате да добавите елементи от тези типове в менюто.

След като изберете елемент от лявата колона на страница „Менюта“ кликнете върху бутона „Добавяне към менюто“. Можете да откриете елемента в списъка или да използвате формата за търсене. За елемент от тип „Потребителска връзка“ е необходимо ръчно да въведете „Адрес“ и „Текст на връзката“ преди да го добавите към менюто.

За да промените някоя от опциите на избран елемент кликнете върху елемента и редактирайте желаните полета.

След като сте готови с добавянето на елементи към менюто запишете промените с бутон „Запис на менюто“.

Изтриване на елемент от менюто

За да изтриете избран елемент от менюто, кликнете върху стрелката надолу в дясната част на елемента. След като, отворите панела с опции за елемента кликнете върху „Изтриване“. За да запаметите промените кликнете на бутон „Запис на менюто“ в горната или долната част на екрана.