Видове блокове в редактора на WordPress

Блок редакторът на WordPress предоставя различни типове блокове за лесно добавяне на съдържание, като заглавия, абзаци, списъци, изображения, галерии, видео, таблици и др.

Блоковете в панела за вмъкване на блокове са подредени в различни секции според типа им както следва: