Разделител на страницата

Блокът „Разделител на страницата“ ви позволява да разделите съдържанието си на няколко страници. Този блок е изключително подходящ в случаите когато страницата ви има голямо количество съдържание. След добавянето на този блок, на страницата на която е поставен блока ще се покажат навигационни връзки към всяка от страниците.

WordPress блок Разделител на страницата

Изглед:

Изглед на WordPress блок Разделител на страницата