Медия и текст

Блокът „Медия и текст“ ви предоставя лесен начин за добавяне на съдържание състоящо се от медиен файл (изображение или видео) и текст оформено в две колони. Текстовата колона в блока може да съдържа всеки друг блок от редактора.

Добавете „Медия и текст“ във вашето съдържание, като използвате някой от бутоните за добавяне на блокове.

След като добавите съдържание към блока, ще видите допълнителни опции за настройка в раздел „Блок“ в дясната част на екрана.

Добавяне на Медия и текств WordPress