Класически

Класическият блок ви позволява да добавяте различно по вид съдържание в един блок. Блокът разполага с допълнителна лента с инструменти, с която можете да добавяте и редактирате абзаци, заглавия, списъци, изображения, видео и др.

Лента с инструменти на класически блок в WordPress
Добавяне на класически редактор в WordPress

Можете да конвертирате съдържанието от блока в отделни блокове с бутона за конвертиране в блокове – „Convert to blocks“ от лентата с инструменти над блока .