Код

Блокът „Код“ ви позволява да добавяте примерен код към вашето съдържание. Кодът, който добавяте няма да бъде изпълнен, той е изцяло за показване на примерен код в съдържанието ви.

Изглед: