Предварително форматиран

Блокът „Предварително форматиран“ ви позволява да влагате текст с предварително зададени отстояния.

Изглед: