Списък

Блокът за списъци ви позволява да добавяте подредени и неподредени списъци към съдържанието си. Добавете списък с някой от бутоните за добавяне на блокове, след което добавете елементи в списъка. Изберете типа на списъка от лентата с инструменти над блока и при необходимост използвайте допълнителните опции за настройка от раздел „Блок“ в дясната част на екрана.

Блок за списък в WordPress