Строфа

Този блок ви позволява да добавяте поезия към вашето съдържание. Блокът „Строфа“ е почти идентичен с предварително форматирания блок, тъй като зачита отстоянията на текста.