Таблица

Блокът „Таблица“ ви позволява да добавите таблица към вашето съдържание.

При добавянето на таблицата е необходимо да посочите броя на колоните и редовете, като в процеса на работа ще можете да добавяте нови колони и редове към таблицата.

За да добавите или премахнете колони или редове, използвайте различните опции, налични в лентата с инструменти над блока, като кликнете на бутон „Редактиране на таблица“ – Бутон за редактиране на таблица в WordPress.

След като сте създали вашата таблица можете да използвате допълнителните опции за настройка, налични в страничната лента в дясната част на екрана.

Добавяне на таблица в WordPress

От страничната лента с настройки можете да изберете измежду няколко налични стила на таблицата и да зададете цвят за фон на таблицата. Също така можете да добавите заглавна част на таблицата, секция Footer в долната част на таблицата, да изберете опция „Таблични клетки с фиксирана ширина“ и да добавите пояснение под таблицата. За да добавите пояснение попълнете полето под таблицата „Напишете пояснение…“.